Gruber

FRONTMONTERET – BAGMONTERET GRUBER

Pløjfri landbrug er i hastig fremgang, men en skånsom grubning med mellemrum er stadig aktuel. Skånsom fordi mikroorganismer – bakterier i jorden sætter pris på iltrig jord uden deres “hjem bliver vendt på hovedet”. Deres arbejde under jorden fremmer det du forventer over jorden. Med den skånsomme grubning provokeres færrest mulige ukrudtsfrø til at spire, og derfor et meget aktuelt redskab i økologisk planteavl, og i øvrigt landbrug generelt hvor såning kan udføres uden at skulle jævne voldsomme kratere efter grubning. Et stigende kulstofindhold og god afvanding, inkl. jordens evne til at opmagasinere/aflede vand er målet.

Kombinationen af grubning og såning i én arbejdsgang er indlysende, hvis man råder over tilpas trækkraft. Gruberen er konstrueret således, at den også kan trækkes. Leveres med hydraulisk sikring.

Sunde planter gennem vækstsæsonen giver dig større udbytte, og mindre behov for planteværn.

 

Bestil nu eller hør mere

Kategori:

Beskrivelse

Grubning er mere aktuel end nogensinde før. Grubning betyder løs og iltrig jord, og ilt skal der til, hvis indholdet af næringsstoffer skal udnyttes – specielt kvælstof. Iltrig og løs jord skaber mulighed for stor

roddybde, og er dermed mindre følsom over for tørke og vand i større mængder. En god agerjord indeholder 5 tons kvæl stof pr. ha. – kvælstof der kun kan udnyttes ved iltning.

 

En grubning i 40-50 cm dybde garanterer, at overskydende vand kan forsvinde og – lige så vigtigt – afgrødens rodnet kan trænge

dybere ned i tørre perioder og sikre adgang til det øgede vandbehov.